อัพเกรด Ford ranger เป็น Raptor F150

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถโหลด PDF เพิ่มเติมได้ที่นี่